ASCO Kongresi’nde akciğer kanseri konuşuldu

ASCO Kongresi’nde akciğer kanseri konuşuldu. Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) Kongresi’nde akciğer kanserine yönelik İmmüno-Onkolojik Kombinasyon tedavileri ile ilgili önemli veriler paylaşıldı.

ASCO Kongresi’nde akciğer kanseri konuşuldu. Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) tarafından 4–8 Haziran 2021 tarihleri arasında dijital ortamda düzenlenen uluslararası kongrede iki kür kemoterapinin yanında immüno-onkolojik kombinasyon ile tedavi edilen akciğer kanseri hastalarında iki yılın sonunda total sağkalım açısından ölüm riskinin yüzde 28 azaldığı belirtildi.

Kongrede paylaşılan araştırma sonuçlarına göre iki kür kemoterapiyle birlikte verilen iki etken maddeli bir İmmüno-Onkolojik kombinasyonunun, dört kür kemoterapiye kıyasla sürdürülebilir genel sağkalım gösterdiği vurgulandı. Tüm dünyadan onkoloji uzmanları ve kanser tedavisi sürecine dahil olan diğer branşlardan doktorların katıldığı ve bazı kanser klinik çalışmalarının ilk kez açıklandığı ASCO Kongresi bu yıl 4-8 Haziran 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. İlginin büyük olduğu kongrede, kanser türlerinde uygulanan yenilikçi yaklaşımlar ve tedavi olanakları onkologlara sunuldu. 

Prof. Dr. Yeşim Eralp

ASCO kongresine katılarak çalışmaları yakından takip eden Prof. Dr. Yeşim Eralp, “İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinin tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen hastaların büyük çoğunluğu uzun vadede hastalığa yenik düşüyorlardı. Kanseri erken kontrol altına almaya yardımcı olma amacıyla tasarlanan bir klinik çalışmanın Faz 3 sonuçlarında; immüno-onkolojik kombinasyon ve sadece iki kür kemoterapi ile tedavi edilen hastaların iki yıllık takibinin sonunda dört kür kemoterapiye kıyasla ilerlemesiz (progresyonsuz) ve genel sağkalım oranlarında sürdürülebilir iyileşmeler kaydedildi. Daha kısa süreli kemoterapi ile elde edilen bu sonuç hastalarımız ve bizler için umut vadeden, önemli bir gelişme.” dedi.

İki kür kemoterapinin yanında immüno-onkolojik kombinasyon ile tedavi edilen hastalarda iki yılın sonunda genel sağkalım açısından ölüm riskinin yüzde 28 azaldığını belirten Prof. Dr. Yeşim Eralp, şunları söyledi:

“Sonuçları açıklanan araştırmaya göre immüno-onkolojik kombinasyon ile iki kür kemoterapi alan hastaların yüzde 38’inin iki yılın sonunda hayatta kaldığını gördük. Buna karşın sadece kemoterapi alan hastalarda bu oran yüzde 26 olarak gözlendi. İlave takiplerle birlikte ortanca genel sağkalımın ise ikili immünoterapi kombinasyonuyla 15,8 ay; yalnızca kemoterapi ile de 11 ay olduğu tespit edildi.”

ASCO kongresinde bir başka Faz 3 immüno-onkolojik kombinasyon çalışmasının dört yıllık sonuçları da katılımcılarla paylaşıldı. Kongrede İmmüno-Onkolojik kombinasyon tedavisinin dört yıllık takibinin ardından total sağkalımda daha uzun süre ve etkileyici yanıtlar alındığını; sadece akciğer kanserinde değil pek çok farklı tümör tipinde de faydalarının sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Yeşim Eralp, “İlgili faz III klinik çalışma ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde bir immünoterapi kombinasyonunun etkinliği için ciddi bir kanıt oluşturuyor. Hekimler olarak amacımız, kansere bağlı ölümlerin başlıca nedeni olmaya devam eden akciğer kanserini tedavi ederken hastaların yaşam süresini uzatabilmektir. Bu veriler, ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserini tedavi etmekte ne kadar ilerleme kaydettiğimizi gösterirken bu ikili immünoterapi kullanımının birinci basamak tedavi seçenekleri arasındaki önemini de vurguluyor.” dedi.

İlgili Makaleler

spot_img

Güncel Haberler