Sağlıklı dinlemek mi dediniz?

Her gün yüzlerce kelimeler arasında birbirimizi dinlediğimizi sanıyoruz. Öyle mi? Kim, neyi, nerede, nasıl, kimle dinliyor ki; cevap veriyoruz birbirimize?

Milyonlarca yıl önce atalarımız konuşma diline vakıf değildi. Onun yerine, iletişimin öğelerinden olan ses, beden, resim dilini kullandılar. Gelişimlerini sürdürdükçe, konuşma dili gündelik yaşamın öncelikli halini aldı, beden dili ile birlikte

Birbirimizle nasıl iletişim kurmalıyız ki, sağlıklı bir iletişim sürdürmeliyiz?

Her insan kendisi ile iletişim kurarken, bireyler arası insan iletişiminde kurduğu iletişimin ögelerinin, kaynak ve hedef arasındaki ögelerle, interaktif iletişim yöntemi ve özellikle geribildirimi kullanmak sağlıklı bir iletişimin sürdürülmesinde rol oynayan etkendir.

Bireyler arası iletişimde, her bireyin algılama ve geri dönüşümleri farklılık gösterebilir. Her birey, iletişimini nasıl algıladı ise, karşı tarafın algılaması öyle gidebilir. Ta ki, geribildirimin kişiler arası iletişiminde sağlıklı olması için kullanılması gerekir. Bir konuşma anında, karşı tarafın yaptığı konuşmanın ana fikirleri ile özetlenmesi ve anlaşılıp anlaşılmadığına dair açıklama ve onaya alınması geri bildirimin sürdürülebilirliğine etki edecektir.

  • Sağlık iletişimde yer alması gereken unsurlar nelerdir?

Bireyler arası iletişimde, bireylerin birbirlerini tanıması ile referans denilen alanın genişlemesi ile karşılıklı alış-verişler, geri bildirimle artmakta ve iletişim daha sağlıklı yürümektedir. Eğitim, yaş, kültür, toplumdaki yerimiz, ihtiyaçlar, bireysel gerçekleşme/tirme ile.

  • Sağlıklı iletişim nasıl olur?

Birbirimizi tam anlayabildiğimiz sürece sağlıklı iletişim başlamış olur. Bu süreç sürdürülebilir olduğu takdirde devamlılık sağlayacaktır. Toplumların şekillenmesinde, her toplumun sağlıklı iletişim anlayışı farklı olmakta ve bir toplumun sağlıklı iletişim anlayışı diğerine yol gösterici olmaktadır. Toplumun yansıması olan iletişim şekli, işletmelerin iş yapış iletişimine etki edeceğinden sağlıklı iletişimin içerik ve yapısına da etki edecektir.

Sağlıklı iletişim deyip geçmemek lazım günümüzde, iletişim teknolojisi gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Bu çeşitlilik içerisinde sağlıklı iletişimi yürütmek, bireysel ve işletme yönetiminde dengeleri ve açıklamaları birbiriyle kopuk olmayan iletişim süreciyle yürütülebilir.

Sağlıklı iletişim de, bireyler arası iletişim her bireyden bireye farklılık gösterebildiği gibi, her işletme içinde farklılık gösterebilmektedir.

İşletme içinde ve dışında iletişim yukarıda bahsedilen iletişim teknolojilerinin gelişim göstermesi, sağlıklı iletişimin kurulmasında ve sürdürülmesinde zorlayıcı ve bir o kadarda işleri kolaylaştırıcı faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlıklı iletişimin şirket içerisinde yürütülmesinde iç iletişim prosedürünün kurulması ve uygulanması aynı zamanda, dış iletişimin tüm şirket içi çalışanları ve şirket dışı tedarikçileri ve müşterine vereceği mesajlar şirket misyon ve vizyonundan uzak mesajlar olmadan sağlıklı bir biçimde yürümesinde, gelen geri bildirimler gene etkili olacak ve etkili olması için çıkan problemlerin ortadan kaldırılıp çözüme dönük olması gerekir.

Sağlıklı iletişimin yürütülmesinde ve çözümünde bu yazıyı spesifik bir konu ile sonlandırmak gerekirse, özelikle, aileler arasında bireysel iletişim sürecinin sağlıksız yürüdüğü aşamalarda, masaya yatırılması gereken konular; her bireyin istek ve ihtiyaçları neler? Bu istek ve ihtiyaçların karşılıklı dayatmalara yer bulundurmadan ve çatışmaya yer vermeden sürdürmek gereklidir. Bu unsurlardan, ekonomik, politik, dini, kültürel ihtiyaçların sağlanması ve aile içi dinamiklerin yürütülmesinde, sağlıklı iletişimde etkili olacak ve çatışmaları en aza indirecektir.

Ufuk TANRISEVER

İlgili Makaleler

spot_img

Güncel Haberler